SEA שותף לשירותים רפואיים

MED MXP & MED LIN הינה השותף ש-SEA בחרה, באמצעות הליך מכרז, ליצירת מוקד שירותים רפואיים הממוקם ב-T1 במלפנסה, מול חדר רספיגי שיכלול במשך שבע שנים את מרכז האיסוף, המרפאה, הרפואה האסתטית. , מעבדה.

MED MXP, במצב מגיפה מותנית, מציעה שירות של ספוגיות PCR אנטיגניות ומולקולריות מהירים לנוסעים, למפעילי שדות תעופה ולכל האזרחים, במטרה לשמור על עלויות וזמנים נמוכים ככל האפשר.

MED LIN, במטרה להציע שירות גם למשתמשי Linate, פתחה את מרכז הבדיקות CoVid שלה בקומת ההמראה של נמל התעופה פורלניני.

MED MXP & MED LIN, שייכים לקבוצת Cabe, הכוללת את Stelviolab ו-Medicenter, מעבדת ה-SMeL ומרפאות המורשות על ידי אזור לומברדיה.

Privacy Policy
Cookie Policy